Önemli Başlıklar

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı?

Aile eğitimi; ana-babaların doğal bir süreç ve ortamda çocuklarına nasıl öğreteceklerini öğretmektir.

Erken Çocukluk Özel Eğitim Hizmetleri

0-6 yaşındaki özel eğitim gerektiren çocuklarla ailelerine sağlanan, farklı şekillerde uygulanabilen eğitim programları

Üstün Yetenekli / Zekalı Çocuklar

Etkinlik Temelli Öğrenme

Atölyeler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Süresini Arttırma Çalışmaları

Etkili Çalışma Becerileri

Görme Engelli Çocuklar

İşlevsel Görme Değerlendirmesi, Total ve Az Görenlerin Eğitimi

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Sosyal Beceri Öğretimi

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar

Akademik Başarısızlık

Güdülenme ve genelleme problemleri

Sosyal beceri ve bellek problemleri

Eğitsel Değerlendirme Hizmetleri

Tarama, İlk Belirleme, Ayrıntılı Değerlendirme

Özel eğitim her şeyden önce yetersizliği olan bireylere yapılan amaçlı bir müdahaledir.